Barnas Prosjekt - Under Construction
 -


Vi jobber med å komme sterkere tilbake


We are working on returning stronger


Estamos trabalhando em voltar mais forte