Barnas Prosjekt - Språk / Language / Lingua
 -"If a child can not learn in the way we teach,
we must teach in a way the child can learn"

"Hvis barn ikke lærer av måten vi underviser på,
må vi undervise på en måte barn lærer"